12/2017: RECHTSPERSONEN (VENNOOTSCHAPPEN EN VZW’S) MOETEN VANAF 3 JANUARI 2018 OVER EEN LEI-CODE BESCHIKKEN

Belegt u via uw vennootschap (of VZW) in beursgenoteerde financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, opties, warrants, staatsleningen en/of staatsbons dan dient uw vennootschap vanaf 3 januari 2018 over een LEI code te beschikken (Legal Entity Identifier). Beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons vallen niet onder deze regeling. 

Lees meer