09/2017: VERMOGENSPLANNING: BETER VROEG DAN (TE) LAAT

Veel ondernemers stellen zich pas rond hun 60e de vraag: ‘Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik er niet meer ben?’ Meestal is die plotse bezorgdheid fiscaal geïnspireerd. Met andere woorden: hoe bespaar ik erfbelasting?

Als je onaangename verrassingen wilt vermijden,  doe je er goed aan veel vroeger een antwoord op deze vraag te zoeken. Niet alleen de vermogensplanning maar ook de vermogensopbouw verdient alle aandacht.

Wie een samenlevings- of huwelijkscontract aangaat, moet zich niet enkel afvragen hoe zijn vermogen wordt opgebouwd maar ook hoe zijn vermogen zal (her)verdeeld worden bij een relatiebreuk of overlijden.

Het maken van een vermogensinventaris samen met het in kaart brengen van alle consequenties bij scheiding of overlijden is een eerste stap. Die kan ervoor zorgen dat heel vervelende ontdekkingen je bespaard blijven. Niet zelden krijgt één van de echtgenoten bij overlijden van de partner of scheiding te horen dat de aandelen – waarvan hij/zij al die tijd dacht dat ze van hem/haar waren – toebehoren aan de huwgemeenschap. Vaak stelt een echtgeno(o)t(e)) of samenwonende partner plots vast dat hij of zij onvoldoende of nauwelijks beschermd is bij een relatiebreuk of overlijden.

Ook de verzekeringen moeten tot in detail bekeken worden. Weet jij wie je als begunstigde hebt aangeduid?

Als het vermogen in kaart is gebracht, kan je beslissingen nemen over de manier van verdere vermogensopbouw. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • moeten de overtollige liquiditeiten aan het ondernemingsrisico worden onttrokken?
  • is het opportuun privé te blijven investeren in onroerend goed? Op welke manier ga je in de toekomst onroerend goed best aanschaffen?
  • moet de groep van vennootschappen niet geherstructureerd worden zodat je van het gunsttarief van 3% kan genieten voor het vererven van familiale vennootschappen?
  • is het nog interessant om een bijkomende groepsverzekering aan te leggen?

Ook de situatie bij een onverwacht overlijden moet in kaart worden gebracht. Wordt je vermogen naar wens verdeeld als alles volgens het wettelijk erfrecht verloopt? Wie krijgt de beslissingsmacht in het bedrijf? Zijn de erfgenamen financieel sterk genoeg om de erfbelastingen te betalen? Wat als de kinderen nog minderjarig zijn?

Heb je een nieuw samengesteld gezin dan kan je nooit te vroeg met deze oefening beginnen. En voor een jonge ondernemer is deze planning het begin van een continu proces dat regelmatig geëvalueerd moet worden. Zeker op kantelmomenten zoals een relatiebreuk, de verkoop van de onderneming, ziekte, enz…

Voor vragen kan u terecht bij onze specialisten: Ann Westen en Liliane Gepts

 

Ann Westen

About Ann Westen

Ann is gespecialiseerd in successieplanning. Zij is ook regelmatig spreker op evenementen en seminaries. Heb je vragen? Contacteer Ann via e-mail: ann.westen@bofidi.com