09/2017: NEERLEGGING JAARREKENING: GEDAAN MET TALMEN

Een niet tijdige neerlegging van een jaarrekening kan een vennootschap binnenkort sneller in de problemen brengen.

Het risico op gerechtelijke ontbinding wordt behoorlijk groter. Tot vandaag kon deze procedure pas worden opgestart als de vennootschap drie achtereenvolgende jaren in gebreke bleef, maar in de toekomst volstaat één niet tijdige neerlegging. En een gerechtelijke ontbinding kan door elke belanghebbende worden gevorderd: schuldeisers bijvoorbeeld, maar ook… concurrenten.

Na de inleiding tot ontbinding heeft de vennootschap 3 maanden tijd om tot de regularisatie over te gaan. Indien de vennootschap daar niet in slaagt, kan de rechtbank de ontbinding uitspreken.

De procedure voor het neerleggen van een jaarrekening blijft onveranderd. Na afsluiting van het boekjaar moet de jaarrekening binnen de zes maanden aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Na goedkeuring moet ze binnen de 30 dagen – en uiterlijk 7 maanden na afsluiting van het boekjaar – worden neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.