10/2017: BTW BELASTE VERHUUR MOGELIJK VANAF 2018

De kans is reëel dat u vanaf 2018 kan opteren voor een BTW belaste verhuur van een onroerend goed. Een mogelijkheid die in andere EU-lidstaten al langer bestaat.

Hoe is de situatie vandaag in ons land? Bekijk het voorbeeld van een ontwikkelaar die een kantoorcomplex bouwt of verbouwt en het daarna verhuurt aan een professioneel gebruiker. Voorlopig valt die verhuur buiten toepassing van de BTW. Dat wil zeggen dat de ontwikkelaar geen BTW hoeft aan te rekenen aan de huurder, maar dat hij ook geen recht heeft op aftrek van BTW op de bouwkosten.

Wil hij toch de BTW op deze (ver)bouwkosten kunnen recupereren, zal hij meer complexe opties moeten overwegen, zoals vruchtgebruik, onroerende leasing, BTW eenheid, …

Vanaf volgend jaar zal deze ontwikkelaar waarschijnlijk kunnen opteren voor een met BTW belaste verhuur, wat hem ook toelaat de BTW op de bouwkosten te recupereren. Dit blijft fiscaal neutraal voor de BTW-plichtige huurder, want hij of zij kan die BTW dan in principe in aftrek brengen in de BTW-aangifte.

Niet onbelangrijk: het gaat hier om een optie en geen verplichting.
Voorwaarde is wel dat het pand wordt verhuurd aan een ondernemer of iemand met een vrij beroep, die het gebouw hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt.
Enkel nieuwe huurovereenkomsten komen in aanmerking voor deze optie en het is niet toegestaan oude huurcontracten te hervormen of aan te passen.

 

 

Thomas Follens

About Thomas Follens

Thomas is erkend Boekhouder – Fiscalist door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Binnen BOFIDI is hij aanspreekpunt voor BTW en legt hij zich toe op grensoverschrijdende dienstverlening naar Nederland en Duitsland. Heb je vragen? Contacteer Thomas via e-mail: thomas.follens@bofidi.com