12/2017: RECHTSPERSONEN (VENNOOTSCHAPPEN EN VZW’S) MOETEN VANAF 3 JANUARI 2018 OVER EEN LEI-CODE BESCHIKKEN

Belegt u via uw vennootschap (of VZW) in beursgenoteerde financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, opties, warrants, staatsleningen en/of staatsbons dan dient uw vennootschap vanaf 3 januari 2018 over een LEI code te beschikken (Legal Entity Identifier). Beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons vallen niet onder deze regeling. 

Indien uw vennootschap niet over de LEI – code beschikt, die is ontstaan in de nasleep van de financiële crisis van 2009, dan mag uw financiële tussenpersoon geen transacties meer uitvoeren vanaf deze datum.

Deze nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de regelgevende instanties een beter beeld krijgen van de markt; voor uw onderneming zijn er verder geen fiscale gevolgen.

De LEI – code, die overigens niet gratis is, bestaat uit 20 karakters. De kostprijs varieert afhankelijk van de gekozen LEI-verstrekker.

De LEI – code verkrijgt u ook niet automatisch; u dient deze expliciet aan te vragen bij een instelling die erkend is door het GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation):

  • Op dit moment zijn volgende LEI-verstrekkers in België gevestigdGS1 Belgium & Luxembourg (www.mylei.be) en Xerius (www.xerius.be/lei) .
  • Belgische rechtspersonen kunnen er echter ook voor kiezen om bij een buitenlandse aanbieder een LEI aan te vragen. Een overzicht van LEI-verstrekkers is te vinden op de website van de GLEIF.
  • Actuele info over de LEI en de providers kan u vinden op de website van Febelfin.

Aarzel niet om uw dossierbeheerder te contacteren voor meer informatie hierrond.

 

 

Thomas Follens

About Thomas Follens

Thomas is erkend Boekhouder – Fiscalist door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Binnen BOFIDI is hij aanspreekpunt voor BTW en legt hij zich toe op grensoverschrijdende dienstverlening naar Nederland en Duitsland. Heb je vragen? Contacteer Thomas via e-mail: thomas.follens@bofidi.com