04/2018: OPZEGGINGSTERMIJNEN WIJZIGEN VANAF 1 MEI 2018

Sinds 1 januari 2014 zijn er, in het kader van het eenheidsstatuut, uniforme opzegtermijnen voor zowel arbeiders als bedienden. De proefperiode werd vanaf dat ogenblik afgeschaft.

Als alternatief voor de afschaffing van deze proefperiode voorziet de Relancewet een aanpassing van de opzeggingstermijnen in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst.

De nieuwe verkorte opzegtermijnen zijn van toepassing vanaf 1 mei 2018 bij een opzegging door de werkgever. En dit bij het ontslag van werknemers met contracten van zowel bepaalde als onbepaalde duur.

Tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling moet men voortaan volgende opzegtermijnen respecteren:

 

 

 

 

Opgelet: De opzeggingen door de werkgevers die worden betekend vanaf 1 mei 2018 moeten deze nieuwe termijnen hanteren.  Gebeurde de betekening reeds vóór 1 mei 2018, dan blijven de ‘oude’ opzeggingstermijnen nog van toepassing.

 

Voor meer informatie omtrent de nieuwe opzegtermijnen, of andere vragen omtrent arbeidsrecht kan u terecht bij Jill Engelen, Manager B-HRMS (BOFIDI Human Resources Management System) via B-HRMS@bofidi.com.

 

 

Bron: Wet 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, Staatsblad 30 maart 2018

 

 

Jill Engelen

About Jill Engelen

Jill is binnen BOFIDI het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving. Voor meer informatie kan u terecht bij B-HRMS via B-hrms@bofidi.com.