05/2018: TAX ON WEB 2018 IS GEOPEND

Op 3 mei 2018 heeft de FOD Financiën het portaal om de aangiften personenbelasting voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) in te dienen opengesteld.

Zoals voorbijgaande jaren moedigt de fiscus de belastingplichtige aan om zijn/haar aangifte elektronisch via Tax-on-Web in te dienen. Hieronder vindt u enkele praktische inlichtingen.

Wanneer moet uw aangifte ten laatste toekomen?

• Papieren aangifte: ten laatste op 29 juni 2018
• Wijzigen van het voorstel van vereenvoudigde aangifte per post: ten laatste op 29 juni 2018
• Aangifte via Tax-on-web: ten laatste op 12 juli 2018 (zonder mandataris)
• Wijzigen van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: ten laatste 12 juli 2018 (zonder mandataris)
• Aangifte via Tax-on-Web door uw mandataris: ten laatste op 25 oktober 2018

shutterstock_234378829

De belastingplichtigen die hun aangifte personenbelasting via papier indienen, zullen het aangifteformulier binnenkort in de bus ontvangen.

Voor hulp bij het invullen van uw aangifte kan u steeds bij uw BOFIDI kantoor terecht.

Karel Van Hootegem

About Karel Van Hootegem

Karel is erkend Belastingconsulent door het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten. Binnen BOFIDI is hij aanspreekpunt voor personenbelasting, salary splits en alle verplichtingen van internationale kaderleden. Heb je vragen? Contacteer Karel via e-mail: karel.vanhootegem@bofidi.com