08/2018: MAANDELIJKS 500 € BIJVERDIENEN? HET KAN SINDS 15 JULI 2018!

Sedert 15 juli 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot maximaal 500 euro per maand bijverdienen. Op jaarbasis bedraagt dit bedrag maximaal 6.000 euro.

De Online registratie
Wie onbelast wil bijverdienen dient zich eerst te registreren via de website www.bijklussen.be.

Dit kan op 2 manieren:
1) Een vereniging die beroep wenst te doen op iemand die een betaalde taak komt uitvoeren in zijn vrije tijd, dient de aangifte in te vullen;
2) Een burger die een betaalde taak uitvoert in zijn vrije tijd voor iemand anders, dient de aangifte in te vullen.

Bij elke klus dienen volgende gegevens ingevuld te worden: het type activiteit, de periode en het betaalde bedrag.

Wie komt specifiek in aanmerking ?
Werknemers, zelfstandigen én gepensioneerden kunnen tot maximaal 500 euro bijverdienen.

Volgende voorwaarden zijn hierbij van belang:
1) De werknemer moet minstens voor 4/5 de tewerkgesteld zijn;
2) De zelfstandige moet de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen;
3) Gepensioneerden mogen onbelast bijklussen. Bruggepensioneerden (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)) vragen best eerst na of in hun specifieke situatie men extra inkomsten bovenop de uitkering mag bekomen.

Welke activiteiten komen in aanmerking ?
De overheid wil oneerlijke concurrentie met de professionele sector vermijden. Om dit te vermijden worden 2 categorieën afgebakend:

1) Diensten van burger aan burger
Het moet gaan om occasionele klussen, bijgevolg is het niet toegestaan om elke week het gras te maaien of op vaste basis kinderen op te vangen.
Het betreft occasionele diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon zoals gras maaien, bijlessen, onderhoudswerken aan de woning, kinderopvang,…

2) Verenigingswerk
De diensten mogen niet professioneel zijn.
Het betreft activiteiten zoals sportcoaching, speelpleinwerking, culturele activiteiten zoals gidsen,…

Deeleconomie
Deeleconomie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat.
Het gaat om gezamenlijk creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten.
De nieuwe maatregel geldt ook voor bijverdienen uit deeleconomie. Zelfstandigen mogen evenwel niet dezelfde activiteit uitvoeren als hun hoofdactiviteit.
Het vorige systeem waarbij werknemers tot 5.000 euro per jaar konden bijverdienen, waarop maar 10% belastingen werden geheven, door diensten aan te bieden aan particulieren verdwijnt. Dankzij de nieuwe maatregel kan men voortaan tot 6.000 euro bijverdienen voor bijverdiensten uit de deeleconomie.

Startdatum
De regelgeving treedt in werking vanaf 15 juli 2018.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u bijkomende vragen en/of opmerkingen heeft.

 

Jill Engelen

About Jill Engelen

Jill is binnen BOFIDI het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving. Voor meer informatie kan u terecht bij B-HRMS via B-hrms@bofidi.com.