09/2018: UITZENDARBEID – GEWIJZIGDE VOORWAARDEN BIJ OPEENVOLGENDE DAGCONTRACTEN

Via cao 108/2 zullen vanaf 1 oktober 2018 een aantal voorwaarden wijzigen indien gebruik gemaakt wordt van opeenvolgende dagcontracten bij uitzendarbeid.

Wat wordt bedoeld met opeenvolgende dagcontracten ?
Opeenvolgende dagcontracten zijn contracten met een duur van maximum 24 uur die elkaar opvolgen (zonder rekening te houden met een feestdag en/of een gewone inactiviteitsdag binnen de onderneming binnen de categorie waartoe de werknemer behoort).

Welke wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2018 ?

1. Nood aan flexibiliteit
Om te vermijden dat opeenvolgende dagcontracten de normale manier van werken worden binnen een onderneming, dient voortaan aangetoond te worden dat het een uitzondering om economische redenen betreft. Er zal concreet moeten bewezen worden dat het werkvolume afhankelijk is van externe factoren, of dat het werkvolume sterk fluctueert, of gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

2. Verstrenging van informatie- en raadplegingsverplichting
Bij het begin van elk semester zal de werkgever aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging gedetailleerde informatie dienen te bezorgen over het aantal opeenvolgende dagcontracten in het voorgaande semester én het betrokken aantal uitzendkrachten.
Ook dient een bewijs geleverd te worden van de nood aan flexibiliteit.
Eveneens zal de werkgever tijdens de semestriële infomomenten de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging moeten raadplegen over het gebruik  van opeenvolgende dagcontracten en de motivatie om dit te blijven doen. Hiervoor voorziet cao 108/2 een modeldocument.
Bij ontstentenis van een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging dient deze informatie door het uitzendbureau aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor uitzendkrachten bezorgd te worden.

3. Evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten
Voortaan zal een trimestriële schriftelijke rapportering van de RSZ-gegevens aan de Nationale Arbeidsraad voorzien worden. De sociale partners kunnen op deze manier nagaan of het gebruik van opeenvolgende dagcontracten al dan niet afneemt.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierrond vragen heeft.

Jill Engelen

About Jill Engelen

Jill is binnen BOFIDI het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving. Voor meer informatie kan u terecht bij B-HRMS via B-hrms@bofidi.com.