09/2018: PLAATS VAN ZETEL CRUCIAAL VOOR FISCAAL INWONERSCHAP

Voor het bepalen van de fiscale woonplaats hanteert ons land – in tegenstelling tot andere landen – de ‘werkelijke zetelleer’. Dit betekent dat vennootschappen die buiten België zijn gevestigd hier als fiscale inwoner worden beschouwd indien de ‘feitelijke leiding’ in België gebeurt. Dit kan voor passieve vennootschappen tot discussies en problemen leiden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met  een buitenlandse holdingvennootschap met beperkte activiteiten?

De fiscale rechtbank van Brussel kreeg onlangs een dergelijk dossier op tafel. Een Belgische groep richtte een Luxemburgse holding op waarin twee Belgische dochtervennootschappen werden ingebracht. De holding werd gedomicilieerd bij een externe accountant die ook de boekhouding en de administratie voor zijn rekening neemt. Het bestuur wordt, naast twee Belgische bestuurders, waargenomen door een lokaal (Belgisch) advocatenkantoor. De fiscus vindt dit een papieren constructie en besluit dat de holding de facto vanuit België wordt bestuurd. De belangrijke beslissingen worden immers in België voorbereid en wat er in Luxemburg gebeurt, is enkel een formele uitvoering daarvan.
De fiscus stelt ook vast dat:
** de enige activa van de holding twee Belgische deelnemingen zijn
** de holding geen werknemers op de loonlijst heeft en geen fysiek kantoor
** de boekhouding en het domicilie zijn uitbesteed aan een externe accountant
** de algemene vergadering en het bestuur niets anders doen dan bevestigen wat in België wordt beslist.

Conclusie: de fiscus beschouwt de holding als een Belgische vennootschap. Ze wordt dus aan de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen.

Deze zaak komt voor de rechtbank in Brussel en zowel in eerste aanleg als in Beroep wordt de fiscus teruggefloten. Telkens oordeelt de rechtbank dat de plaats van de werkelijke zetel van het bestuur of het beheer cruciaal is bij de bepaling van het fiscaal inwonerschap. De algemene vergadering en het college van zaakvoerders vergaderen in Luxemburg, de boekhouding gebeurt in Luxemburg, de vennootschap heeft er een bankrekening enz… Dus worden de daadwerkelijke beslissingen in Luxemburg genomen. Een holding die enkel aandelen als activa heeft, is niet uitzonderlijk. En het feit dat de boekhouding door een derde wordt gevoerd en er geen werknemers in dienst zijn, is irrelevant voor de rechtbank bij de beoordeling van de zetel van de werkelijke leiding. Die laatste wordt bepaald door de plaats waar het bestuur van de vennootschap de belangrijke beslissingen neemt.  Dat die beslissingen in België worden voorbereid en dat twee van de drie bestuurders in België wonen, is onvoldoende om te besluiten dat de beslissingen ook in België worden genomen. Of de fiscus zou moeten bewijzen dat de in Luxemburg gehouden vergaderingen schijnvertoningen zijn.

Omdat de bestuursleden altijd fysiek aanwezig zijn in Luxemburg voor de raden van bestuur is er ook geen sprake van deelname op afstand. De rechtbank maakt ook brandhout van de aantijging  dat de bestuurders ‘marionetten’ zouden zijn binnen de vennootschap omdat ze belangrijke en bezoldigde functies uitoefenen in andere vennootschappen van dezelfde groep.
In Beroep werd het standpunt van de Brusselse rechtbank volledig gevolgd.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierrond vragen heeft.

Kristof van Hecke

About Kristof van Hecke

Kristof is erkend Belastingconsulent door het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten. Binnen BOFIDI is hij aanspreekpunt voor internationale belastingen en structuren en legt hij zich toe op grensoverschrijdende dienstverlening naar Nederland. Kristof is ook regelmatig spreker op evenementen en seminaries.