12/2018: PENSIOENSPAREN

Belgen geloven nog steeds in pensioensparen. Van degenen die aan pensioensparen doen, doet de helft dit via een pensioenspaarfonds, de andere helft doet dit via een pensioenspaarverzekering. Wat is het verschil tussen een fonds en een spaarverzekering? 

Een fonds garandeert geen rendement, terwijl een spaarverzekering dit wel doet onder de vorm van tak21.
Tot vorig jaar gaven de meeste spaarverzekeringen doorgaans een iets slechter rendement dan de fondsen, maar in 2018 waren de rollen omgekeerd.
Een slechter beursjaar heeft als gevolg dat de dynamische fondsen gemiddeld rond de 6 procent verloren.

Het rendement bij een tak21-product dient dan weer opgedeeld te worden in twee componenten: een gegarandeerde rente en een winstdeelname.  Als je beiden optelt kom je op het globaal rendement.

Wat is nu juist de gegarandeerde rente en uit wat bestaat de winstdeelname?
Op het moment dat je gelden in de pensioenspaarverzekering stort krijg je een rente die gegarandeerd is voor de volledige looptijd. De rente in die spaarverzekering is ook afhankelijk van de marktrente en kan hierdoor nog wel wat schommelen.  Momenteel staan deze vrij laag, namelijk tussen de 0 en 1%.  In het verleden kon deze rente nog vaak oplopen tot boven de 2%.

Daarnaast heb je ook nog recht op een winstdeelname. Deze is afhankelijk van de prestatie van de financiële markten.  In de praktijk is deze winstdeelname dikwijls hoger als de gegarandeerde rente lager is. Vorig jaar lagen de rendementen tussen de 1,25 en 2,25%. Voor 2018 is het nog even wachten op het definitieve cijfer.

Als spaarder is het niet altijd makkelijk om een juiste keuze te maken tussen een fonds of een verzekering.  Wat als belangrijkste geheugensteuntje kan gebruikt worden is dat de opbrengst van een fonds van jaar tot jaar heel wat kan schommelen, maar op langere termijn doorgaans een hoger rendement heeft.  Een verzekering daarentegen kan op kortere termijn meer rendement opleveren. Daarom zijn heel wat jonge mensen eerder geneigd om in een fonds te beleggen, terwijl oudere spaarders eerder opteren voor en verzekering.
Als je als op latere leeftijd in een fonds belegt, kan een beurscrisis ervoor zorgen dat je net voor einde contract de waarde van je belegging serieus ziet verminderen.

Een combinatie van een fonds en een verzekering is ook perfect mogelijk.
Het enige dat je moet onthouden is dat je in één jaar niet én in een fonds én in een verzekering kan storten. Afwisselen per jaar is dus wel mogelijk.

Tot slot: bij het afsluiten van pensioenspaarverzekering moet je ook zeker naar de kosten kijken. De instapkosten liggen doorgaans vrij hoog, maar zijn wel vaak onderhandelbaar.
Belangrijk dus als je een maximum aan rendement uit je investering wil halen.

 

Heleen Vandekerckhove

About Heleen Vandekerckhove

Contacteer heleen.vandekerckhove@bofidi.com voor meer informatie.