02/2019: JUISTE MOMENTUM OM TE INVESTEREN?

Bent u van plan om op korte of middellange termijn bepaalde investeringen te doen binnen uw vennootschap… dan is het mogelijk interessant om deze investeringen te vervroegen naar 2019.  Hieronder lichten wij kort een aantal redenen toe om de geplande investeringen eventueel reeds in 2019 te doen.

Vanaf 1 januari 2018 is het tarief van de vennootschapsbelasting gedaald van 33,99% naar 29,58% en deze tariefdaling zal zich verderzetten naar 25% vanaf 1 januari 2020. Daarenboven zullen kmo’s kunnen genieten van een verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR vanaf 1 januari 2020 mits voldaan aan een aantal voorwaarden.

Door reeds in 2019 te investeren kan men op deze wijze in bepaalde gevallen een belastingbesparing realiseren door de kosten ten laste te nemen aan een hoger tarief.

Daarnaast is de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 20% voor investeringen die plaatsvinden tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 en dit voor kmo’s en eenmanszaken. Een kmo kan op die manier 20% van de aanschaffingswaarde in aftrek nemen van de belastbare basis in het jaar van aanschaffing. Indien de belastbare basis te klein is om de 20% van in aftrek te nemen dan is het resterend gedeelte fiscaal overdraagbaar naar het daaropvolgende jaar.

Interessant om te weten: ook een investering in een nieuw gebouw dat verhuurd wordt aan een andere kmo kan onder bepaalde voorwaarden eveneens genieten van de investeringsaftrek.

Verder dooft vanaf 1 januari 2020 het stelsel van degressief afschrijven uit en worden kmo’s verplicht om pro rata temporis af te schrijven. Investeert u bijgevolg in 2019 dan kan u door degressief af te schrijven een belastingbesparing die uit die aftrek resulteert, vervroegen. Door degressief af te schrijven is een groter gedeelte van de investering aftrekbaar tegen de huidige belastingtarieven en een kleiner gedeelte tegen de toekomstige lagere tarieven.

Belangrijk: het degressief afschrijvingspercentage wordt vastgesteld per groep van vaste activa van gelijke aard. Het is niet mogelijk om voor activa die reeds lineair worden afgeschreven, tijdens de afschrijvingstermijn alsnog over te schakelen op degressieve afschrijvingen.

  • Tip 1 : pas degressief afschrijven toe voor een nieuwe investering in 2019 waardoor de winst wordt verschoven naar een boekjaar met een lager belastingtarief;
  • Tip 2: investeer beter in december 2019 dan in januari 2020; u kan dan nog de gehele eerste afschrijvingsannuïteit volledig in kost nemen in 2019

De bovenstaande elementen kunnen in sommige gevallen een substantieel voordeel meebrengen (bv. investeringsaftrek van 20% op een gebouw met een investeringswaarde van 1 miljoen). In andere gevallen zijn de te realiseren voordelen eerder beperkt …. maar alle beetjes helpen!

Moest u bijkomende vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.