03/2019: HET BELANG VAN VOORAFBETALINGEN, OOK DE SCHATKIST REKENT INTEREST AAN!

De indiening van de aangifte vennootschapsbelasting geschiedt meestal in het najaar voor de vennootschappen met een boekjaar per 31 december. Hierop volgt relatief snel een aanslagbiljet met het bedrag aan verschuldigde belastingen. Maar de fiscus is ongeduldig!  In het voorjaar ontvangt u elk jaar een brief van de belastingen waarin u de mogelijkheid geboden wordt voorafbetalingen te verrichten. Om u aan te moedigen om al tijdens het boekjaar belastingen te betalen, voorziet de wetgever in een belastingvermeerdering wanneer er onvoldoende voorafbetalingen worden gedaan.

Deze belastingvermeerdering kunt u neutraliseren via het optioneel systeem van de voorafbetalingen. Elke voorafbetaling geeft een belastingvermindering hoewel deze nooit meer dan de belastingvermeerdering kan zijn.

Opgepast: de belastingvermeerdering bedraagt vanaf aanslagjaar 2019 6,75% (een verdrievoudiging van het oude tarief van 2,25%).

De voorafbetalingen moeten gebeuren binnen de vastgestelde termijnen. Elke termijn loopt gedurende een kwartaal. Loopt uw boekjaar samen met het kalenderjaar, dan lopen de termijnen voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) als volgt:

 • De eerste voorafbetaling, ten laatste op 10 april 2019 (VA1)
 • De tweede voorafbetaling, ten laatste op 10 juli 2019 (VA2)
 • De derde voorafbetaling, ten laatste op 10 september 2019 (VA3)
 • De vierde voorafbetaling, ten laatste op 10 december 2019 (VA4)


De voorafbetalingen gedaan in een eerder kwartaal geven u een grotere belastingvermindering dan deze in een later kwartaal:

 • Een belastingvermindering van 9% voor VA1
 • Een belastingvermindering van 7,5% voor VA2
 • Een belastingvermindering van 6% voor VA3
 • Een belastingvermindering van 4,5% voor VA4


Een praktisch voorbeeld schept duidelijkheid: stel, een kleine vennootschap met een belastbare winst van 100.000 EUR. Zij geniet van het verlaagd tarief van 20%. In principe moet deze dus 20.000 EUR (20% van 100.000) belasting betalen. De belastingvermeerdering van 6,75% op de verschuldigde belasting van 20.000 EUR bedraagt dan 1.350 EUR (6,75% van 20.000 EUR). We overwegen een voorafbetaling van 2.000 EUR per kwartaal.

 • VA1: 2.000 EUR aan 9%, geeft 180 EUR
 • VA2: 2.000 EUR aan 7,5% geeft 150 EUR
 • VA3: 2.000 EUR aan 6% geeft 120 EUR
 • VA4: 2.000 EUR aan 4,5% geeft 90 EUR


Deze kleine vennootschap krijgt dus een belastingvermeerdering van 1.350 EUR en kan genieten van een belastingvermindering van 540 EUR (180 EUR + 150 EUR + 120 EUR + 90 EUR). Het resultaat: een belastingvermeerdering van 810 EUR bovenop de verschuldigde belastingen.

Jammer, want zij had met grotere voorafbetalingen dus 810 EUR kunnen besparen!

Interessant om te weten:

 • Loopt uw boekjaar niet samen met het kalenderjaar moeten andere termijnen in acht genomen worden, deze verschillen naargelang uw concrete situatie.
 • Een kleine vennootschap in de eerste 3 jaar sinds oprichting is geen belastingvermeerdering verschuldigd als ze te weinig voorafbetalingen doet.

Een belastingvermeerdering van 6,75% is geen lachertje. Het optioneel systeem van de voorafbetalingen heeft tanden gekregen.
Het optimaliseren van uw voorafbetalingen is dus belangrijker dan ooit tevoren.

Opgelet!
Voor voorafbetalingen tijdens het boekjaar van uw vennootschap dat is aangevangen op 1 januari 2019 of later moeten de voorafbetalingen op een nieuw rekeningnummer gestort worden: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Aarzel niet om ons te contacteren mocht u hierrond bijkomende vragen hebben.