04/2019: CAO90 – NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN BONUS – DE DEADLINE NADERT

U kan als werkgever aan uw werknemers een voordelige bonus toekennen volgens de bepalingen van cao 90. Hiermee kan u uw personeel belonen voor het behalen van bepaalde doelstellingen. Deze mogen geen individuele doelstellingen zijn en het bereiken ervan mag niet al vanzelfsprekend zijn bij de invoering van het bonusplan.

U kan zelf bepalen of de doelstellingen gelden voor al uw werknemers samen, of voor een specifieke groep van werknemers, en dit binnen een bepaalde referteperiode (minimum 3 maanden). Wanneer de werknemers de doelstellingen bereiken, kan u hen de bonus toekennen.
Het bonusplan moet vanaf 1 januari 2019 op basis van de nieuwe modellen van cao en toetredingsakte worden opgesteld. De invoering gebeurt volgens een voorgeschreven procedure.

Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig:

• Inzake RSZ:
o de werkgever betaalt uitsluitend een solidariteitsbijdrage
o de werknemer betaalt een persoonlijke bijdrage van 13,07%;
• Fiscaal
o er is geen bedrijfsvoorheffing of belasting verschuldigd;
o de kost is voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar.

Om te kunnen genieten van bovenstaande sociale en fiscale voordelen dient men rekening te houden met welbepaalde maximumbedragen op jaarbasis. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. De bonus mag sedert 01.01.2019 maximum € 3.383,00 per jaar/per werknemer bedragen op sociaal vlak en € 2.941,00 per jaar/per werknemer op fiscaal vlak (3.383 – 13,07% = 2940,84).
Wanneer de bonus deze grensbedragen overschrijdt, wordt het saldo onderworpen aan het normale socialezekerheidsregime en belastingen.

Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2019 dient uiterlijk 30.04.2019 volledig afgerond en ingediend te zijn en is aan strikte voorwaarden gebonden.

Aarzel niet om ons te contacteren mocht u hierrond bijkomende vragen hebben.

Wenst u een bonusplan op te stellen voor uw werknemers?
Contacteer B-HRMS – B-HRMS@bofidi.com

 

Jill Engelen

About Jill Engelen

Jill is binnen BOFIDI het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving. Voor meer informatie kan u terecht bij B-HRMS via B-hrms@bofidi.com.