04/2019: RECHT OP SOLLICITATIEVERLOF?

Heeft uw werknemer bij ontslag recht op sollicitatieverlof? Werknemers hebben tijdens hun opzegperiode recht op sollicitatieverlof zodat zij een nieuwe job kunnen zoeken. Of de werknemer zijn ontslag heeft gekregen of het zelf gegeven heeft, is hierbij niet van belang.

Het recht om afwezig te blijven om een nieuwe betrekking te zoeken ontstaat voor elke werknemer van zodra de opzeggingstermijn zijn aanvang heeft genomen. In de wet wordt geen enkele uitzondering voorzien. Zelfs een werknemer die de pensioenleeftijd heeft bereikt en is opgezegd, kan van het recht gebruik maken.

Waarvoor mag sollicitatieverlof gebruikt worden?
Het zoeken naar werk mag heel ruim worden opgevat. Niet enkel het sollicitatiegesprek op zich is een reden maar ook het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv, het verzamelen van informatie, het deelnemen aan selectieproeven, enzovoort.

De werknemer geniet een grote vrijheid in de organisatie van zijn sollicitatieverlof. Als werkgever mag men immers geen modaliteiten opleggen waarbij de werknemer verplicht wordt ofwel de toelating te vragen om afwezig te mogen zijn, ofwel het bewijs te leveren dat de afwezigheid gebruikt werd om ander werk te zoeken.

De dagen van afwezigheid kunnen best in onderling overleg bepaald worden, al wordt de uiteindelijke keuze aan de werknemer overgelaten, tenzij men als werkgever misbruik kan bewijzen.

Duur van het sollicitatieverlof?
Tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn heeft de werknemer gedurende een- of tweemaal per week het recht om van het werk afwezig te zijn, mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan één arbeidsdag per week bedraagt. Indien de opzegtermijn langer duurt dan 26 weken mag de werknemer tot de 26ste week slechts één halve dag per week afwezig zijn.

Een werknemer die een outplacementbegeleiding geniet tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn mag één- of tweemaal per week van het werk afwezig zijn mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan één arbeidsdag per week bedraagt.

Voor deeltijdse werknemers wordt het recht op afwezigheid met behoud van loon berekend in verhouding tot de duur van hun arbeidsprestaties.

Bestaat er altijd een recht op sollicitatieverlof?
Van zodra de werknemer definitief een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gesloten, is er geen recht meer op sollicitatieverlof.

Hoewel de minister van Werk adviseert dat de werknemer in die omstandigheid nog wél recht heeft op sollicitatieverlof om een betrekking te vinden die beter aansluit op zijn verwachtingen en hoedanigheden, oordeelde het hoogste rechtscollege van België (Hof van Cassatie) dat dit niet het geval kan zijn.

Mag het verlof opgespaard worden?
Indien de werknemer het sollicitatieverlof in een bepaalde week niet opneemt, kan dit niet opgespaard worden. In onderling akkoord kan hiervan wel afgeweken worden.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het B-HRMS team via B-HRMS@bofidi.com

 

Jill Engelen

About Jill Engelen

Jill is binnen BOFIDI het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving. Voor meer informatie kan u terecht bij B-HRMS via B-hrms@bofidi.com.