04/2019: ALTERNATIEVE VERLONING – DE WINSTPREMIE

Naast warrants, de loonbonus of niet-recurrente bonus cao 90, beschikt de werkgever vanaf 1 januari 2018 ook over de mogelijkheid om een fiscaalvriendelijke winstpremie uit te keren om haar medewerkers (niet voor zelfstandigen) te belonen voor het geleverde werk.

De enige voorwaarde waaraan uw onderneming moet voldoen om deze premie uit te keren is winst maken.

Waarom kiezen voor een winstpremie?
De werknemer betaalt de normale 13,07% RSZ maar slechts 7% belasting op het belastbaar bedrag.  Als u weet dat de normale belasting op bonussen rond de 50% ligt, is het voordeel duidelijk.

U als werkgever betaalt geen patronale bijdrage op de premies, maar, keerzijde van de medaille, het bedrag is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting (20,40% of 29,58%).

Daarnaast zijn er nog drie andere voordelen:
1. de premie is geen verworven recht en dus heeft u geen enkele verplichting om de fiscaalvriendelijke premie jaarlijks te herhalen;
2. u kan de premie naast andere premies of bonussen geven;
3. de premie telt niet mee als loonsverhoging en bijgevolg is er geen probleem voor de loonnorm.

Praktische beslissingsprocedures
Geeft u aan alle werknemers hetzelfde bedrag of hetzelfde percentage van het loon, dan is dit heel eenvoudig: u beslist dit simpelweg samen met uw aandeelhouders gedurende de algemene vergadering.

Wilt u onderscheid maken qua bedrag of percentage naargelang afdeling, categorie, medewerker, een zogenaamde gecategoriseerde winstpremie? Dan moet u uw werknemers inspraak geven. Dat doet u in overleg met uw vakbond. Als u geen vakbond hebt, dan bestaat hiervoor een vaste procedure die u moet volgen.

Bedrag van de premie
Hoeveel u geeft kiest u zelf, maar het bedrag van alle premies samen mag nooit meer zijn dan 30% van het totaal van alle bruto jaarlonen in uw bedrijf.
We geven een voorbeeld: stel dat u vijf mensen in dienst heeft en dat uw brutoloonmassa op jaarbasis 500.000 euro bedraagt.  Dan mag u in totaal 150.000 euro maximum uitdelen aan deze vijf mensen.

Wilt u aan de slag met de fiscaalvriendelijke winstpremie?
Bij Tax & Legal vindt u de nodige ondersteuning om de fiscaalvriendelijke premie uit te keren. Contacteer ons voor bijkomende informatie zoals:

• simulatie van de berekening van de winstpremie voor meerdere werknemers;
• opstellen van de notulen van de algemene vergadering aandeelhouders met betrekking tot het afgelopen boekjaar waarin de algemene vergadering een deel van de winst bestemd als winstpremie voor de werknemers.

Mechanisme van winstpremie is een zeer flexibele tool waarvan men gebruik kan maken bij het afsluiten van het boekjaar om de verloning van werknemers to combineren met fiscale optimalisaties.

Aarzel niet om ons te contacteren mocht u hierrond bijkomende vragen hebben.  

 

Karel Van Hootegem

About Karel Van Hootegem

Karel is erkend Belastingconsulent door het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten. Binnen BOFIDI is hij aanspreekpunt voor personenbelasting, salary splits en alle verplichtingen van internationale kaderleden. Heb je vragen? Contacteer Karel via e-mail: karel.vanhootegem@bofidi.com