05/2019: TAX ON WEB 2019 IS GEOPEND

Op 3 mei 2019 heeft de FOD Financiën het portaal om de aangiften personenbelasting voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) in te dienen opengesteld.

Zoals voorbijgaande jaren moedigt de fiscus de belastingplichtige aan om zijn/haar aangifte elektronisch via Tax-on-Web in te dienen. Hieronder vindt u enkele praktische inlichtingen.

Wanneer moet uw aangifte ten laatste toekomen?

• Papieren aangifte: ten laatste op 28 juni 2019
• Wijzigen van het voorstel van vereenvoudigde aangifte per post: ten laatste op 29 juni 2019
• Aangifte via Tax-on-web: ten laatste op 11 juli 2019 (zonder mandataris)
• Wijzigen van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: ten laatste 11 juli 2019 (zonder mandataris)
• Aangifte via Tax-on-Web door uw mandataris: ten laatste op 24 oktober 2019

De FOD Financiën heeft de belastingplichtigen per e-mail aangeschreven dat de aangiften uiterlijk 11 juli 2019 ingediend/aangepast dienen te worden. Wij merken echter op dat indien de aangifte personenbelasting ingediend wordt door uw gemandateerd boekhouder/belastingconsulent de indieningsdatum uitgesteld is tot 24 oktober 2019.

De belastingplichtigen die hun aangifte personenbelasting via papier indienen, zullen het aangifteformulier binnenkort in de bus ontvangen.

Voor hulp bij het invullen van uw aangifte kan u steeds bij uw BOFIDI kantoor terecht.

Karel Van Hootegem

About Karel Van Hootegem

Karel is erkend Belastingconsulent door het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten. Binnen BOFIDI is hij aanspreekpunt voor personenbelasting, salary splits en alle verplichtingen van internationale kaderleden. Heb je vragen? Contacteer Karel via e-mail: karel.vanhootegem@bofidi.com