05/2019: WENST U BEROEP TE DOEN OP BTW-VRIJSTELLING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN – DOE TIJDIG HET NODIGE!

Welke belastingplichtigen kunnen van de vrijstellingsregeling genieten?
De btw-vrijstellingsregeling is eerst en vooral bestemd voor de kleine ondernemingen (natuurlijke personen, vennootschappen, enz.) van wie het jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 euro (en die handelingen verrichten die onder deze regeling vallen).

Hoe genieten van deze regeling?
De onderneming met een omzet over kalenderjaar 2018 van minder dan 25.000 euro en die vanaf 1 juli 2019 van de btw-vrijstellingsregeling wil genieten, dient de btw-administratie hiervan op de hoogte te stellen voor 1 juni 2019 door middel van een aangetekende brief. Het is ook mogelijk om pas van deze vrijstellingsregeling te genieten vanaf 1 januari 2020. In dat geval moet de btw-administratie in kennis worden gesteld voor 15 december 2019 eveneens via een aangetekende brief.

Waarom is deze regeling interessant?
Voor veel kleine ondernemingen houdt deze regeling een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging in, gezien de onderneming geen btw meer zal dienen aan te rekenen op haar verkoopfacturen en ook geen btw aangiftes meer zal moeten indienen. Anderzijds kan de btw wel niet meer gerecupereerd worden.

Vergeet de btw-administratie dus niet tijdig op de hoogte te stellen indien u van dit regime wenst te genieten!

 

 

Moest u bijkomende vragen hebben over deze regeling, aarzel niet om ons te contacteren.
Wij bekijken dan samen met u of deze regeling al dan niet interessant kan zijn voor uw specifiek geval.