8/2016: WIJZIGINGEN IN HET DOELGROEPENBELEID

De 6de staatshervorming voorzag in een overheveling van heel wat bevoegdheden van het federale niveau naar de Gewesten. Voor bepaalde doelgroep verminderingen RSZ betekent dit dat er vanaf 1 juli 2016 andere voorwaarden, modaliteiten en bedragen gelden naargelang een werknemer tewerkgesteld wordt in Vlaanderen, Wallonië of Brussel.

Lees meer