12/2019: HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op 1 mei 2019 trad het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (hierna ‘WVV’) in werking. Het wetboek is vandaag van toepassing op alle vennootschappen opgericht vanaf die datum en op eerder bestaande vennootschappen die ervoor kozen om hun statuten al aan te passen aan het WVV (hierna ‘opt-in’).

Lees meer

12/2019: WIJZIGINGEN STEUNBEDRAGEN KMO-PORTEFEUILLE

De KMO-portefeuille is een Vlaamse steunmaatregel waar ondernemingen in Vlaanderen gebruik kunnen van maken voor welbepaalde, specifieke adviezen die ze bij derden inwinnen, evenals voor opleidingen die hun werknemers of bestuurders volgen. In het kader van de begrotingsmaatregelen heeft de Vlaamse regering de steun verminderd. Aan de voorwaarden voor gebruik en modaliteiten voor toekenning ervan is voor het overige niks gewijzigd.

Lees meer

11/2019: NIEUWE REGELS INZAKE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL VANAF 2020

In 2018 werd een akkoord bereikt over een aantal vereenvoudigingsmaatregelen inzake de btw op intracommunautaire handelingen: de ‘quick fixes’. Deze ‘quick fixes’  treden in werking vanaf 1 januari 2020. Aangezien die datum met rasse schreden nadert, willen wij u graag informeren over wat deze wijzigingen nu precies betekenen voor uw onderneming.

Lees meer