9/2019 TEWERKSTELLING IBO – INTERESSANT?

De IBO, of Individuele Beroepsopleiding, is een vorm van opleiding waarbij een werknemer voor een periode van 1 tot 6 maand aan de slag gaat in een onderneming om daar bepaalde vaardigheden te leren. Het opleidingstraject is erg interessant voor bedrijven omdat er geen sociale bijdragen of belastingen moeten betaald worden op het loon. Lees meer

8/2019: BELGISCHE BELASTING OP BUITENLANDSE VERBLIJVEN BEPERKEN

Meer en meer Belgen bezitten een tweede verblijf in het buitenland. Hier hangt een fiscaal prijskaartje aan vast wegens de aangifteplicht van de (potentiële) brutohuurwaarde van de onroerende goederen in de Belgische aangifte personenbelasting. Dit voorjaar kregen de belastingplichtigen echter ‘goed’ (?!) nieuws van het Europees Hof van Justitie die België veroordeelde wegens discriminatie met Belgische eigendommen. Lees meer