03/2019: HET BELANG VAN VOORAFBETALINGEN, OOK DE SCHATKIST REKENT INTEREST AAN!

De indiening van de aangifte vennootschapsbelasting geschiedt meestal in het najaar voor de vennootschappen met een boekjaar per 31 december. Hierop volgt relatief snel een aanslagbiljet met het bedrag aan verschuldigde belastingen. Maar de fiscus is ongeduldig!  In het voorjaar ontvangt u elk jaar een brief van de belastingen waarin u de mogelijkheid geboden wordt voorafbetalingen te verrichten. Om u aan te moedigen om al tijdens het boekjaar belastingen te betalen, voorziet de wetgever in een belastingvermeerdering wanneer er onvoldoende voorafbetalingen worden gedaan.

Lees meer

02/2019: DE NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING IS ER!

Vorige week donderdag (28  februari 2019) is de nieuwe vennootschapswetgeving uiteindelijk gestemd in de Kamer. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) brengt één van de belangrijkste hervormingen met zich mee. Met deze nieuwe wetgeving wil de wetgever enerzijds het vennootschapsrecht moderniseren, flexibiliseren en vereenvoudigen en anderzijds België aantrekkelijker maken als vestigingsland voor ondernemingen. Hieronder vatten wij voor u kort de belangrijkste wijzigingen samen:

Lees meer

02/2019: AUTEURSRECHTEN, ALTERNATIEVE VERLONING?

Waarom zijn auteursrechten zo interessant
Auteursrechten tot 61.200 EUR/jaar worden behandeld als “roerende” inkomsten, ook al houden ze verband met je beroepswerkzaamheid. Deze “roerende” inkomsten worden slechts belast aan een roerende voorheffing van 15%, en dit na de toepassing van een kostenforfait. Het kostenforfait bedraagt 50% op de vergoeding voor auteursrechten tot 16.320 EUR/jaar en 25% op de inkomstenschijf van 16.320 EUR tot 32.640 EUR/jaar.

Lees meer