2/2016: DE TAX SHIFT: WAT WIJZIGT ER VOOR U?

In juli 2015 bereikte de regering een eerste akkoord over de tax shift die uiteindelijk een verlaging van de lasten op arbeid tot doel heeft. Naar aanleiding van het opstellen van de begroting in oktober kwam er een finaal akkoord uit de bus. Hieronder belichten we de voornaamste maatregelen.

Lees meer

09/2015: ERFGENAMEN GRIJPEN NAAST SPAARPOT GROEPSVERZEKERING

De krant “De Tijd” kopt op 25/09/2015 op haar voorpagina “Erfgenamen grijpen naast spaarpot groepsverzekering”!

shutterstock_158233841Bij bepaalde groepsverzekeringen ontvangen de erfgenamen van werknemers die een “slapende” groepsverzekering bij een vorige werkgever hebben, niets van de opgebouwde reserve.

Lees meer

06/2015: LIQUIDATIERESERVE

Sinds de verhoging van de roerende voorheffing op reserves bij ontbinding (de zgn. “liquidatie-belasting”) van 10% naar 25% heeft de wetgever meermaals ingegrepen om tegemoet te komen aan de verontwaardiging die deze verhoging bij veel ondernemers heeft teweeggebracht. De verhoging werd voorafgegaan door een overgangsperiode, waarna er in een verlaagde roerende voorheffing werd voorzien voor bepaalde dividenden (de zogenaamde “VVPRbis”-regeling), om ten slotte te voorzien in een permanent regime van verlaagde roerende voorheffing via de aanleg van de liquidatiereserve (de zgn. “VVPRter”-regeling). Hoog tijd dus voor een overzicht.

Lees meer