06/2019: MAG U DIT JAAR EEN FISCALE CONTROLE VERWACHTEN?

Elk jaar communiceert de federale overheidsdienst (FOD) Financiën op een transparante wijze over een aantal geplande en lopende controleacties. Met deze aankondigingspolitiek wil men de belastingplichtige aansporen zijn fiscale verplichtingen correct na te komen. Zowel voor particulieren als voor ondernemingen worden doelgroepen aangeduid die een hoger risico lopen op een controle of een vraag om bijkomende inlichtingen. Lees meer

06/2019: FISCALE CONSOLIDATIE – IN DE TOEKOMST OOK MOGELIJK IN BELGIË!

Fiscale consolidatie bestaat in de meeste landen van de Europese Unie, maar niet in België. In ons land kan een bedrijvengroep de verliezen van een dochteronderneming niet aftrekken van de winst van een andere dochteronderneming. De winstgevende dochteronderneming moet belastingen betalen, ook al is het groepsresultaat negatief. Lees meer