05/2018: PRIVEGEBRUIK VAN PC, TABLETS EN SMARTPHONES

Een PC, tablet of smartphone van uw zaak? Wanneer u deze ook privé gebruikt, is er op fiscaal vlak sprake van een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Een nieuw koninklijk besluit legt de forfaitaire bedragen vast én moderniseert de huidige forfaitaire bedragen voor een pc, tablet, internetaansluiting en mobiele telefoon.

Lees meer

12/2017: RECHTSPERSONEN (VENNOOTSCHAPPEN EN VZW’S) MOETEN VANAF 3 JANUARI 2018 OVER EEN LEI-CODE BESCHIKKEN

Belegt u via uw vennootschap (of VZW) in beursgenoteerde financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, opties, warrants, staatsleningen en/of staatsbons dan dient uw vennootschap vanaf 3 januari 2018 over een LEI code te beschikken (Legal Entity Identifier). Beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons vallen niet onder deze regeling. 

Lees meer