11/2019: NIEUWE REGELS INZAKE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL VANAF 2020

In 2018 werd een akkoord bereikt over een aantal vereenvoudigingsmaatregelen inzake de btw op intracommunautaire handelingen: de ‘quick fixes’. Deze ‘quick fixes’  treden in werking vanaf 1 januari 2020. Aangezien die datum met rasse schreden nadert, willen wij u graag informeren over wat deze wijzigingen nu precies betekenen voor uw onderneming.

Lees meer

10/2019: WAT BETEKENT HET VLAAMS REGEERAKKOORD VOOR UW PORTEMONNEE?

Op 30 september 2019 heeft men, weliswaar met enige vertraging, het Vlaams regeerakkoord afgesloten. Zoals altijd bevat zo een akkoord ook een aantal fiscale maatregelen. Deze maatregelen hebben in dit geval betrekking op verschillende domeinen. Hieronder vindt u alvast een kort overzicht van de meest interessante/relevante maatregelen.

Lees meer