8/2019: BELGISCHE BELASTING OP BUITENLANDSE VERBLIJVEN BEPERKEN

Meer en meer Belgen bezitten een tweede verblijf in het buitenland. Hier hangt een fiscaal prijskaartje aan vast wegens de aangifteplicht van de (potentiële) brutohuurwaarde van de onroerende goederen in de Belgische aangifte personenbelasting. Dit voorjaar kregen de belastingplichtigen echter ‘goed’ (?!) nieuws van het Europees Hof van Justitie die België veroordeelde wegens discriminatie met Belgische eigendommen. Lees meer

06/2019: MAG U DIT JAAR EEN FISCALE CONTROLE VERWACHTEN?

Elk jaar communiceert de federale overheidsdienst (FOD) Financiën op een transparante wijze over een aantal geplande en lopende controleacties. Met deze aankondigingspolitiek wil men de belastingplichtige aansporen zijn fiscale verplichtingen correct na te komen. Zowel voor particulieren als voor ondernemingen worden doelgroepen aangeduid die een hoger risico lopen op een controle of een vraag om bijkomende inlichtingen. Lees meer