04/2019: ALTERNATIEVE VERLONING – DE WINSTPREMIE

Naast warrants, de loonbonus of niet-recurrente bonus cao 90, beschikt de werkgever vanaf 1 januari 2018 ook over de mogelijkheid om een fiscaalvriendelijke winstpremie uit te keren om haar medewerkers (niet voor zelfstandigen) te belonen voor het geleverde werk.

De enige voorwaarde waaraan uw onderneming moet voldoen om deze premie uit te keren is winst maken.

Lees meer

04/2019: RECHT OP SOLLICITATIEVERLOF?

Heeft uw werknemer bij ontslag recht op sollicitatieverlof? Werknemers hebben tijdens hun opzegperiode recht op sollicitatieverlof zodat zij een nieuwe job kunnen zoeken. Of de werknemer zijn ontslag heeft gekregen of het zelf gegeven heeft, is hierbij niet van belang.

Lees meer

03/2019: HET BELANG VAN VOORAFBETALINGEN, OOK DE SCHATKIST REKENT INTEREST AAN!

De indiening van de aangifte vennootschapsbelasting geschiedt meestal in het najaar voor de vennootschappen met een boekjaar per 31 december. Hierop volgt relatief snel een aanslagbiljet met het bedrag aan verschuldigde belastingen. Maar de fiscus is ongeduldig!  In het voorjaar ontvangt u elk jaar een brief van de belastingen waarin u de mogelijkheid geboden wordt voorafbetalingen te verrichten. Om u aan te moedigen om al tijdens het boekjaar belastingen te betalen, voorziet de wetgever in een belastingvermeerdering wanneer er onvoldoende voorafbetalingen worden gedaan.

Lees meer