09/2018: PLAATS VAN ZETEL CRUCIAAL VOOR FISCAAL INWONERSCHAP

Voor het bepalen van de fiscale woonplaats hanteert ons land – in tegenstelling tot andere landen – de ‘werkelijke zetelleer’. Dit betekent dat vennootschappen die buiten België zijn gevestigd hier als fiscale inwoner worden beschouwd indien de ‘feitelijke leiding’ in België gebeurt. Dit kan voor passieve vennootschappen tot discussies en problemen leiden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met  een buitenlandse holdingvennootschap met beperkte activiteiten?

Lees meer