08/2015: FISCALE GUNSTMAATREGEL IN STEUNZONES

Sinds 2 april geldt een fiscaal gunstregime voor investeringen in een zone die werd getroffen door een grootschalig collectief ontslag. De werkgever geniet gedurende 2 jaar een gedeeltelijke (25%) vrijstelling van de doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen.
De nieuwe vrijstelling geldt zowel voor KMO’s als voor andere ondernemingen.

Lees meer

06/2015: LOONLASTENVERLAGING VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onderzoek en ontwikkeling is essentieel voor de jobcreatie en verdere economische groei. De overheid stimuleert onderzoek en ontwikkeling dan ook via diverse organen en op verschillende niveaus. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel directe als indirecte steunmaatregelen.

Lees meer

06/2015: AANGIFTE PERSONENBELASTING 2015

Het seizoen voor de aangiften personenbelasting is weer aangebroken. De FOD Financiën heeft intussen de aangiftetermijnen gepubliceerd. Net zoals voorafgaande jaren stimuleert de fiscus zoveel mogelijk de aangifte elektronisch via Tax-on-Web in te dienen. De uiterste aangiftetermijnen voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) zijn:
  • Dinsdag 30 juni indien u de aangifte op papier wenst in te dienen;
  • Woensdag 15 juli indien u de aangifte elektronisch via Tax-on-Web indient;
  • Donderdag 29 oktober indien een mandataris uw aangifte elektronisch via Tax-on-Web indient.

Lees meer

06/2015: LIQUIDATIERESERVE

Sinds de verhoging van de roerende voorheffing op reserves bij ontbinding (de zgn. “liquidatie-belasting”) van 10% naar 25% heeft de wetgever meermaals ingegrepen om tegemoet te komen aan de verontwaardiging die deze verhoging bij veel ondernemers heeft teweeggebracht. De verhoging werd voorafgegaan door een overgangsperiode, waarna er in een verlaagde roerende voorheffing werd voorzien voor bepaalde dividenden (de zogenaamde “VVPRbis”-regeling), om ten slotte te voorzien in een permanent regime van verlaagde roerende voorheffing via de aanleg van de liquidatiereserve (de zgn. “VVPRter”-regeling). Hoog tijd dus voor een overzicht.

Lees meer