06/2015: NIEUWE MAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMING

Een nieuw ontwerp van Programmawet voorziet in een ‘tax shelter’ voor startende ondernemingen. Het doel van de wet is tweeledig. Men wil enerzijds voorzien in vlottere financiering van startende ondernemingen en anderzijds wil men voorzien in tijdelijke loonlastenvermindering voor startende ondernemingen.

Lees meer

04/2014: DE NIEUWE TAX SHELTER 2015, TRANSPARANT EN INTERESSANT?

Deze regeling biedt veel interessante mogelijkheden: zo is het nu mogelijk om uit te werken wie uw vermogen mag beheren voor het geval u daar niet meer toe in staat zou zijn. Indien u wilsonbekwaam wordt , is het voor uw echtgeno(o)t(e) niet meer mogelijk om het gemeenschappelijk vastgoed te verkopen. Ook dit kan met de volmacht worden opgelost.

Het is zelfs mogelijk om op voorhand een schenking uit te werken die de lasthebber dan in uw plaats kan doorvoeren aan de personen die u hebt aangeduid.

Lees meer

04/2014: KUNNEN WE PAS OP 67 MET PENSIOEN?

Die vraag heb je de afgelopen maanden vast wel ergens gelezen. Het thema kwam in elk geval uitvoerig in de media aan bod. Andere regeringsmaatregelen dan weer opvallend minder, hoewel sommige naar onze mening zelfs een grotere impact – en zeker een directere impact – op het wettelijk pensioen hebben dan de graduele verhoging van de pensioenleeftijd. Die is uiteindelijk pas vanaf 2025 voelbaar.

Lees meer

12/2014: VOORSCHOTFACTUREN, EEN DEFINITIEVE REGELING VANAF 2015?

Voorschotfacturen: een definitieve regeling vanaf 2015 Sinds 2013 zijn “voorschotfacturen” geen aanleiding meer tot terugvragen of verschuldigdheid van btw. Btw is sindsdien slechts opeisbaar op het moment dat een goed geleverd is, een dienst is voltooid, of indien voorafgaand aan de levering of dienst een betaling is ontvangen (zie onze eerdere nieuwsbrieven hieromtrent). Na diverse overgangsperiodes en toleranties die dit principe afzwakten, komt de fiscus nu met een definitieve regeling.

Lees meer