06/2015: LOONLASTENVERLAGING VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onderzoek en ontwikkeling is essentieel voor de jobcreatie en verdere economische groei. De overheid stimuleert onderzoek en ontwikkeling dan ook via diverse organen en op verschillende niveaus. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel directe als indirecte steunmaatregelen.

Lees meer

06/2015: AANGIFTE PERSONENBELASTING 2015

Het seizoen voor de aangiften personenbelasting is weer aangebroken. De FOD Financiën heeft intussen de aangiftetermijnen gepubliceerd. Net zoals voorafgaande jaren stimuleert de fiscus zoveel mogelijk de aangifte elektronisch via Tax-on-Web in te dienen. De uiterste aangiftetermijnen voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) zijn:
  • Dinsdag 30 juni indien u de aangifte op papier wenst in te dienen;
  • Woensdag 15 juli indien u de aangifte elektronisch via Tax-on-Web indient;
  • Donderdag 29 oktober indien een mandataris uw aangifte elektronisch via Tax-on-Web indient.

Lees meer

06/2015: LIQUIDATIERESERVE

Sinds de verhoging van de roerende voorheffing op reserves bij ontbinding (de zgn. “liquidatie-belasting”) van 10% naar 25% heeft de wetgever meermaals ingegrepen om tegemoet te komen aan de verontwaardiging die deze verhoging bij veel ondernemers heeft teweeggebracht. De verhoging werd voorafgegaan door een overgangsperiode, waarna er in een verlaagde roerende voorheffing werd voorzien voor bepaalde dividenden (de zogenaamde “VVPRbis”-regeling), om ten slotte te voorzien in een permanent regime van verlaagde roerende voorheffing via de aanleg van de liquidatiereserve (de zgn. “VVPRter”-regeling). Hoog tijd dus voor een overzicht.

Lees meer

04/2014: DE NIEUWE TAX SHELTER 2015, TRANSPARANT EN INTERESSANT?

Deze regeling biedt veel interessante mogelijkheden: zo is het nu mogelijk om uit te werken wie uw vermogen mag beheren voor het geval u daar niet meer toe in staat zou zijn. Indien u wilsonbekwaam wordt , is het voor uw echtgeno(o)t(e) niet meer mogelijk om het gemeenschappelijk vastgoed te verkopen. Ook dit kan met de volmacht worden opgelost.

Het is zelfs mogelijk om op voorhand een schenking uit te werken die de lasthebber dan in uw plaats kan doorvoeren aan de personen die u hebt aangeduid.

Lees meer

04/2014: KUNNEN WE PAS OP 67 MET PENSIOEN?

Die vraag heb je de afgelopen maanden vast wel ergens gelezen. Het thema kwam in elk geval uitvoerig in de media aan bod. Andere regeringsmaatregelen dan weer opvallend minder, hoewel sommige naar onze mening zelfs een grotere impact – en zeker een directere impact – op het wettelijk pensioen hebben dan de graduele verhoging van de pensioenleeftijd. Die is uiteindelijk pas vanaf 2025 voelbaar.

Lees meer