09/2015: ERFGENAMEN GRIJPEN NAAST SPAARPOT GROEPSVERZEKERING

De krant “De Tijd” kopt op 25/09/2015 op haar voorpagina “Erfgenamen grijpen naast spaarpot groepsverzekering”!

shutterstock_158233841Bij bepaalde groepsverzekeringen ontvangen de erfgenamen van werknemers die een “slapende” groepsverzekering bij een vorige werkgever hebben, niets van de opgebouwde reserve.

Lees meer

08/2015: FISCALE GUNSTMAATREGEL IN STEUNZONES

Sinds 2 april geldt een fiscaal gunstregime voor investeringen in een zone die werd getroffen door een grootschalig collectief ontslag. De werkgever geniet gedurende 2 jaar een gedeeltelijke (25%) vrijstelling van de doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen.
De nieuwe vrijstelling geldt zowel voor KMO’s als voor andere ondernemingen.

Lees meer

06/2015: NIEUWE MAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMING

Een nieuw ontwerp van Programmawet voorziet in een ‘tax shelter’ voor startende ondernemingen. Het doel van de wet is tweeledig. Men wil enerzijds voorzien in vlottere financiering van startende ondernemingen en anderzijds wil men voorzien in tijdelijke loonlastenvermindering voor startende ondernemingen.

Lees meer