08/2015: FISCALE GUNSTMAATREGEL IN STEUNZONES

Sinds 2 april geldt een fiscaal gunstregime voor investeringen in een zone die werd getroffen door een grootschalig collectief ontslag. De werkgever geniet gedurende 2 jaar een gedeeltelijke (25%) vrijstelling van de doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen.
De nieuwe vrijstelling geldt zowel voor KMO’s als voor andere ondernemingen.

Lees meer

12/2014: VOORSCHOTFACTUREN, EEN DEFINITIEVE REGELING VANAF 2015?

Voorschotfacturen: een definitieve regeling vanaf 2015 Sinds 2013 zijn “voorschotfacturen” geen aanleiding meer tot terugvragen of verschuldigdheid van btw. Btw is sindsdien slechts opeisbaar op het moment dat een goed geleverd is, een dienst is voltooid, of indien voorafgaand aan de levering of dienst een betaling is ontvangen (zie onze eerdere nieuwsbrieven hieromtrent). Na diverse overgangsperiodes en toleranties die dit principe afzwakten, komt de fiscus nu met een definitieve regeling.

Lees meer

10/2014: NU AL VOLMACHT UITWERKEN VOOR ALS U OOIT WILSONBEKWAAM WORDT

Een nieuwe wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regeling van de wilsonbekwaamheid, die  in werking trad op 1 september 2014, voorziet in de mogelijkheid om een regeling uit te werken, buiten de rechtbank om, voor het geval u ooit wilsonbekwaam wordt door op voorhand een volmacht te verlenen aan een vertrouwenspersonen (de lasthebber). Vóór deze nieuwe wetgeving was dit niet mogelijk.

Lees meer