08/2015: FISCALE GUNSTMAATREGEL IN STEUNZONES

Sinds 2 april geldt een fiscaal gunstregime voor investeringen in een zone die werd getroffen door een grootschalig collectief ontslag. De werkgever geniet gedurende 2 jaar een gedeeltelijke (25%) vrijstelling van de doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen.
De nieuwe vrijstelling geldt zowel voor KMO’s als voor andere ondernemingen.

Lees meer