10/2014: NU AL VOLMACHT UITWERKEN VOOR ALS U OOIT WILSONBEKWAAM WORDT

Een nieuwe wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regeling van de wilsonbekwaamheid, die  in werking trad op 1 september 2014, voorziet in de mogelijkheid om een regeling uit te werken, buiten de rechtbank om, voor het geval u ooit wilsonbekwaam wordt door op voorhand een volmacht te verlenen aan een vertrouwenspersonen (de lasthebber). Vóór deze nieuwe wetgeving was dit niet mogelijk.

Lees meer